Home   |   Agenda   |   Links   |   Inloggen medewerkers


Donderdag 12 oktober hebben de leerlingen van groep 7a in tweetallen hun voorbereide (prenten)boek
voorgelezen aan kinderen van groep 3a.
In de zelfgebouwde leeshutjes was het een gezellig samenzijn.

 

 

facebooklogocbs Groen van Prinsterer
Ludgerstraat 86
7121 EM Aalten
info@cbsgroen.nl
Telefoon: 0543 - 472256


accentlogo