Home   |   Agenda   |   Links   |   Inloggen medewerkers


Groep 7B en 8B

7 8 Mobile
 
Leerkrachten: 
Juf Marlis (maandag en dinsdag) m.mentink@accentscholengroep.nl 
Juf Sharon (woensdag, donderdag en vrijdag) s.oonk@accentscholengroep.nl 

Leerkrachtondersteuner:
Juf Jolien Stronks  j.stronks@accentscholengroep.nl


Gym:

We hebben gym op dinsdagochtend van 10.30 uur tot 12.00 uur. Gymkleding verplicht!

Techniek: 
Vanaf vrijdag 21 februari 2020

Huiswerk:
* Maak je huiswerk op een vast tijdstip van de dag;
* Zorg dat je huiswerk op een vaste plek in huis ligt;
* Neem op maandag je agenda en huiswerkmap mee naar school. 

Maandag 27 januari 2020
Huiswerkmap meenemen (groep 7)
Huiswerk groep 7:  taak 1 werkboekje taal
Huiswerkmap + agenda meenemen (groep 8)
Voorlichting bureau HALT


Dinsdag 28 januari 2020

Gymspullen meenemen
Groep 7 & 8: toets Engels 2.3 (woorden en zinnen) 

Woensdag 29 januari 2020
Huiswerk groep 8: toets EHBO botbreuken

Donderdag 30 januari 2020
Soep/drinken
Huiswerk groep 8: spellingoefenen.nl, woordpakket 12

Vrijdag 31 januari 2020
Huiswerk groep 8: 3 zinnen ontleden (zin 21, 22 en 23)
Muziekles meester Tjeerd
Crea van juf Marinke

Belangrijke data en activiteiten: 
Vrijdag 7 februari 2020: leerlingen vrij! 
13, 17, 18 februari 2020: 15-minuten gesprekken groep 8b
Donderdag 20 februari 2020: workshop film
Vrijdag 21 februari 2020: rapporten mee
Maandag 24 februari 2020: voorjaarsvakantie! 
Dinsdag 3 maart 2020: uitleg 75 jaar Bevrijding
 

 

facebooklogocbs Groen van Prinsterer
Ludgerstraat 86
7121 EM Aalten
info@cbsgroen.nl
Telefoon: 0543 - 472256


accentlogo