Home   |   Agenda   |   Links   |   Inloggen medewerkers


Groep 8A

8a 2 2 Mobile 

Leerkrachten:
Juf Hanneke Vaags, juf Mariska Lammers  
h.vaags@accentscholengroep.nl 
mariska.lammers@accentscholengroep.nl


leerkrachtondersteuner:

Jolien Stronks.
j.stronks@accentscholengroep.nl

 Gym:

We hebben gym op dinsdagmiddag van 12.45 uur tot 14.00 uur. Gymkleding verplicht!

Techniek: 

Huiswerk:

* Maak je huiswerk op een vast tijdstip van de dag
* Zorg dat je huiswerk op een vaste plek in huis ligt
* Neem op maandag je agenda en huiswerkmap mee naar school

Maandag 20 januari

agenda en huiswerkmap meenemen!
         
          Afbeeldingsresultaat voor agenda      
                      
Dinsdag  21 januari
Gymspullen
Spellingpakket

            Afbeeldingsresultaat voor gymspullen                                                    
Woensdag  22  januari
soep/drinken
studievaardigheden taak 8 (nieuw boekje, krijg je maandag)

Donderdag 23 januari
Engels 3.1

Vrijdag 24 januari
Ontleden volgende 3 zinnen (taalkundig en redekundig ontleden)


De juffen wensen jou en je gezin een heel fantastisch en gezond 2020 toe. Dat het jaar 2020 voor jou een heel bijzonder jaar mag worden!! Afbeeldingsresultaat voor smiley 


Belangrijke data en activiteiten
27 januari: kennismakingslessen op Schaersvoorde. Denk aan het opgeven, vóór 10 januari!!
7 februari: studiedag, leerlingen vrij

Open Huis:
Schaersvoorde

28/1 havo/vwo 18.30 uur - 21.00 uur
4/2 vmbo Slingelaan 18.30 uur - 20.30 uur
4/2 vmbo Stationsplein 19.00 - 21.00 uur

Gerrit Komrij
5/2 18.30 uur 

Zone College
22/1 16.00 uur - 21.00 uur 

 

 

facebooklogocbs Groen van Prinsterer
Ludgerstraat 86
7121 EM Aalten
info@cbsgroen.nl
Telefoon: 0543 - 472256


accentlogo